Ποιά φυτά χρησιμοποιούνται για να γίνει το πράσινο?

Ποιά φυτά χρησιμοποιούνται για να γίνει το πράσινο?

Οι πράσινες βαφές δημιουργούνται χρησιμοποιώντας πολλαπλές διαδικασίες βαφής. Το νήμα βάφεται αρχικά σε larkspur (δελφίνιο) μετά σε σαφράν,σε weld, και τέλος σε λουλάκι. Ενώ υπάρχουν πολλές πηγές απόκτησης πράσινης βαφής στη φύση, τα πειράματα δείχνουν ότι οι περισσότερες από αυτές δεν διατηρούνται και ξεθωριάζουν γρήγορα. Είναι μία από τις πιο δύσκολες βαφές για δημιουργία, καθώς τα πολλαπλά στάδια βαφής δεν είναι μόνο χρονοβόρα αλλά αυξάνουν και το κόστος. Αυτός είναι ο λόγος που το πράσινο χρώμα δεν χρησιμοποιείται τόσο συχνά σε χαλιά όσο άλλα χρώματα.