Υπάρχουν 3 τρόποι που χρησιμοποιεί ο υφαντής για να φτιάξει το τελικό χαλί

Υπάρχουν 3 τρόποι που χρησιμοποιεί ο υφαντής για να φτιάξει το τελικό χαλί

Η πιο συνηθισμένη τεχνική είναι η χαρτογράφηση σε χαρτί. Αυτή είναι μια λεπτομερής απεικόνιση του σχεδίου του χαλιού, ένα γράφημα πλήρους κλίμακας σε χαρτί που χρησιμοποιείται από εργαστήρια και λέει στον υφαντή ποιο χρώμα χρησιμοποιείται για κάθε κόμπο. Κάθε μικρό τετράγωνο στο χαρτί γραφήματος αντιπροσωπεύει έναν κόμπο. Επομένως, ολόκληρο το χαλί αντιπροσωπεύεται κόμπο με κόμπο στο γράφημα πλήρους κλίμακας. Εάν το χαλί έχει συμμετρικό σχεδιασμό, τότε είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί μόνο το ένα τέταρτο του πραγματικού χαλιού, το οποίο επαναλαμβάνεται, σε χαρτογράφηση.

Τα σχέδια σε μικρότερα νομαδικά χαλιά περνούν συχνά από τη μια γενιά στην άλλη και γίνονται από μνήμης.

Η τρίτη τεχνική που χρησιμοποιείται είναι τα Talim cards. Αυτή είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται σε μεγαλύτερα εργαστήρια για την ταυτόχρονη παραγωγή παρόμοιων χειροποίητων χαλιών. Ένα άτομο διαβάζει το χρώμα και τον αριθμό των κόμπων σε πολλούς υφαντές οι οποίοι και ακολουθούν τις οδηγίες. Έτσι είναι πιθανό ο υφαντής να μην ξέρει ποτέ πώς θα είναι το τελικό προϊόν μέχρι να ολοκληρωθεί.